Brugen af Fyrrestuen:

 • Der laves en fordelingsplan for et helt år, som man som udgangspunkt følger.
 • Ophold i Fyrrestuen koster 50 kr/nat. Derudover betales for elforbruget med 2,50kr/kWh. Der aflæses ved ankomst og afgang. Pengene indbetales på følgende konto i Totalbanken: reg.nr.6880 kontonr. 7046948
 • En uge starter/slutter fredag kl.16, medmindre andet er aftalt, dvs det ugenummer der står i kalenderen er inkl weekenden fra ugen før.
 • Hvis man ønsker at bruge Fyrrestuen i en “andens” uge, kontakter man vedkommende direkte.
 • Børnenes lån af huset styres af deres forældre.
 • Det er muligt for venner og familie at leje huset, når det er ledigt, primært udenfor sæsonen,  og ikke på og omkring helligdage.
 • I sæsonen som er  juni, juli og august kan huset lejes ud i hverdage, hvis ingen andre ønsker at være der. Der skal altid spørges.
 • Hvis ingen har tænkt sig at bruge huset i helligdagene, som er Påske, Bededag, Kr. Himmelfart og Pinse, kan huset lejes ud. Der skal altid spørges.
 • Der skal dog altid sendes mail ud til alle for at høre, om andre er interesserede, idet ejerne og deres børn altid har fortrinsret.
 • Prisen for at leje huset er 300,- pr overnatning og det er aldeles forbudt at købe ting til huset som tak for lån.

Sådan åbnes Fyrrestuen efter vinterlukning

 • Luk alle vandhaner (udenfor, køkken, håndvask og bruser i badeværelse)
 • Åbn hanen i vestskuret under afdækningen i gulvet.
 • Åbn for vandet i målerbrønden under hybenbuskene
 • Åbn for en varmtvandshane indtil der kommer vand.
 • HEREFTER tændes HpFI relæet i kosteskabet. Det er kontakten forneden i midten
 • Sæt røgalarmerne op og sæt dem til

Ved ankomst herefter:

 • I kosteskabet tændes HpFI relæet
 • Luk køleskabets fryser og køleskabet
 • Åben for vandet i den sorte brønd under hybenbuskene

Ved afgang:

 • Slå HpFI relæet fra
 • Åben køleskab og fryser og sæt noget i klemme så der bliver stående åbent
 • Luk for vandet i den sorte brønd under hybenbuskene
 • Luk alle vinduerne
 • Lås alle dørene

Sådan lukkes Fyrrestuen til vinter:

 • Slå HpFI relæet fra.
 • Åben køleskab og fryser og sæt noget i klemme så det bliver stående åbent
 • Luk for vandet og åben afløbsventilen i den sorte brønd under hybenbuskene
 • Vandhanerne åbnes (drejes mod uret) udenfor, i køkkenet, håndvask og bruser på badeværelse.
 • Luk hanen i vestskuret under afdækningen i gulvet
 • Varmtvandsbeholderen og wc cisternen tømmes
 • Blandingsbatteriet tømmes ved at afmontere og puste  igennem. Monter igen.
 • Der hældes frostvæske i alle vandlåse
 • Tag røgalarmerne ned, og tag batterierne ud.
 • Luk alle vinduerne
 • Lås alle dørene